LAULUNOPETUS

Opetus Oulun Puu-Raksilassa.
+358503372089
torvikoski.tanja@gmail.com

LAULUTUNTIEN VARAAMINEN
Yksilöopetus, duettotunnit ja lauluyhtyevalmennus Vellon kautta.
Räätälöity ohjaus suuremmille ryhmille kuten kuorot, työyhteisöt, työpajat tai yhdistykset varataan ja suunnitellaan sähköpostitse tai puhelimitse.
Suurempien ryhmien ohjaus tilaajan järjestämissä tiloissa.

Laulunlahjakortit joululahjaksi sähköpostitse tai puhelimitse!

Opetuskielet suomi / englanti

KOULUTUS
Musiikkipedagogi amk, 2011

LISÄKOULUTUS
Estill Voice Training (EFP), 2018 
Syventävät instrumenttiopinnot amk, 2016
Estill Belting Workshop, 2016
Estill Voice Training, Introduction Workshop 2016
Estill Voice Training, Advanced One, 2015
Estill Voice Training, level One & Two, 2014

TYÖKOKEMUS LAULUNOPETTAJANA
Laululehtori, sv-vastaava, Oulun ammattikorkeakoulu 2016
Tuntiopettaja, Oulun Yliopiston musiikkikasvatus 2007-2014
Tuntiopettaja, Oulun Pop&Jazz konservatorio 2010-2014
Tuntiopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2010-2013
Tuntiopettaja, Madetojan musiikkilukio 2010-2011
Yksityinen laulunopetus (tmi) 2007-

Yli 10-vuotisen opettajanurani aikana olen saanut seurata laulamisen ja laulunopetuksen useita eri vaiheita Suomessa. Tällä hetkellä laulunopetuksessa siirrytään enenevässä määrin tieteelliseen tutkimukseen pohjaavaan opetukseen, jossa ymmärretään äänielimistön toimintaa ja eri lihasten vaikutusta äänentuotantoon eriytetyllä tasolla. Laulutekniikan harjoitteluun ei liitetä esteettisiä ihanteita, vaan tavoitteena on terve ja monipuolinen ääni-instrumentti. Musiikillisten osa-alueiden kuten: rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, variaatio ja improvisaatio harjoitteleminen ja hallinta luovat taas tekniselle osaamiselle mielekkään leikkikentän, jossa laulajan oma ääni ja ilmaisutaito voivat kasvaa ja kehittyä. Tervetuloa oppimaan, let’s work on it!

Tanja Torvikoski